Kweekvijver voor allochtone vrouwen

Met steun van bijna alle fracties uit de Leidse gemeenteraad wordt er een leertraject opgezet voor allochtone vrouwen. De bedoeling is om met de Leidse Kweekvijver allochtone vrouwen een steuntje in de rug te geven als ze de politiek in zouden willen. Initiatiefnemer is Liesbeth Hesselink, oud plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. In de Kweekvijver worden de vrouwen voorbereid op de Leidse politiek, in de vijver kan dan weer worden gevist door Leidse politieke partijen als zij versterking zoeken voor hun partij.

Het leertraject bestaat uit zowel een theorie- als een praktijkgedeelte die door elkaar heen lopen. Zo omvat de theorie de grondbeginselen van de gemeentepolitiek en inzicht in de geschiedenis en de belangrijkste organisaties van de stad Leiden. Het praktijkgedeelte omvat het voorbereiden, bijwonen en nabespreken van raads- en commissievergaderingen. Bovendien krijgen de vrouwen de mogelijkhein om stage te lopen met een raadslid. Tot slot zal er een allochtone vrouw met ervaring als raadslid of wethouder als gastspreker worden uitgenodigd. Het project gaat in januari 2007 van start en loopt door tot en met juni 2008.

Allochtone vrouwen die geïnteresseerd zijn kunnen zich tot 1 oktober opgeven voor de Leidse Kweekvijver bij Liesbeth Hesselink via eq.hesselink@hetnet.nl  of 071 – 513 19 89.

Leiden kweekvijver


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×