Organisatie Propop doet oproep aan Burgemeester en BEM

De organisatie van Propop doet bij monde van Ronald Schenk in een open brief een oproep aan Burgemeester Lenferink en het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) om het festival dat gepland staat in Minerva doorgang te laten vinden. Schenk reageert op een ingezonden brief in het LD van 14/9 waarin de heer Arjan Hogervorst van BEM verwoord waarom er geen uitzondering voor Propop gemaakt zou moeten worden; “Naar mijn mening heeft de heer Hogervorst 100% gelijk als zijn bezwaar een commerciële organisatie zou betreffen, die het oogmerk heeft een flinke winst te maken en dit ten koste zou gaan van de lokale horeca”, aldus Schenk. 

Volgens Schenk is Propop echter geen bedrijf, geen (para)commerciële organisatie. “Wij van Propop zijn een stel goedwillende amateurs die 1x per jaar een feestje vieren en de opbrengst is voor een goed doel (Dit jaar Het Willem-Alexander Kinderfonds). Kortom onderaan de streep geen winst, geen reserves. bovendien zal het eenmalig op Minerva zijn”. Schenk gaat verder: “Na 13 edities onder de bezielende organisatie gestaan te hebben van Henny Wiggers en Henny Kwik is Propop vorige jaar georganiseerd door o.a. ondergetekende. Een van de belangrijkste voorwaarden om de 14e editie te mogen organiseren van eerder genoemde heren was dat er aan de geest van Propop niets mocht veranderen”.

Volgens Schenk heef de BCL (Business Club Leiden) die deze doelstelling, het goede doel, hoog in haar vaandel draagt zich toen achter het fenomeen Propop geschaard: “De 14e editie was een groot succes. Op naar nummer 15, ons 3e lustrum. Door de verbouwing van de stadsgehoorzaal werden wij gedwongen opzoek te gaan naar een andere locatie. Om in de, eerdergenoemde, geest te blijven zochten wij naar een sfeervolle, intieme omgeving, die zo bij Propop hoort. Minerva heeft zo’n sfeervolle ambiance. Het bestuur van Minerva was direct enthousiast en stelde daarom hun ruimte belangeloos aan ons ter beschikking, zodat er meer geld ter beschikking kwam onder andere voor het goede doel”.

Het moeten uitwijken naar een andere locatie zoals b.v. de Groenoordhallen of In Casa, levert volgens Schenk veel problemen op qua capaciteit en financien. “Ook de contactpersonen van deze locaties stellen dat de aangeboden mogelijkheden niet optimaal of gewoon niet beschikbaar zijn maar reiken een hand omdat zij Propop een warm hart toedragen”. De organisatie van Propop hoopt niet dat deze zorgen de redenen zullen zijn om de 15e editie te moeten afblazen. “Wij hopen van harte dat het college bij monde van de burgemeester ons toestaat van Minerva gebruik te mogen maken zolang de Stadsgehoorzaal in de steigers staat en dat ook de horeca Leiden en daarmee het BEM! het ons Propop en de stad gunt om het derde lustrum te vieren”.

Leiden propop


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×