Veiligheid rond Lorentzschool ter discussie

Een motie van CDA, VVD en Leefbaar Leiden over de verkeersproblematiek en parkeermogelijkheden rond de Lorentzschool heeft het gisteren niet gered. Wethouder Gerda van den Berg van Onderwijs en Zorg van de PvdA wilde nog geen uitspraak doen over hoe zij de verkeerssituatie en de parkeerproblematiek denkt te gaan aanpakken. Het CDA stelde bij monde van Jan Jaap de Haan voor om bij de toegangswegen naar de school zogenaamde kiss-and-rideparkeerplaatsen te realiseren, waar kinderen snel en veilig kunnen worden afgezet en opgehaald. De PvdA stelde zelfs voor bij mogelijke parkeerproblemen ook in de Professorenwijk een parkeervergunningstelsel in te voeren. Wel moeten ouders meer gestimuleerd worden om hun kinderen met de fiets van en naar school te begeleiden. Daar is wethouder Van den Berg het van harte mee eens. 87 procent van de leerlingen woont in de wijk zelf.  

Er ontstond onderling in de raad een behoorlijke discussie of optimaliseren van paarkeervoopzieningen ook gelijk staat aan maximaliseren van parkeerruimte, maar daarvan bleek geen sprake.

Leiden parkeren


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×