Meeuwenmotie Joost Bleijie aangenomen

De meeuwenproblematiek heeft de aandacht van het College van B & W. Een motie om de meeuwenoverlast aan te pakken ingebracht door CDA-er Joost Bleijie kon gisteren in de raadsvergadering rekenen op steun van alle politieke partijen, uitgezonderd de SP. De SP vindt de voorgestelde maatregelen dieronvriendelijk. In de motie vraagt Bleijie het college ontheffing aan te vragen op de Flora-en Fauna wet, waardoor het mogelijk wordt de meeuwenproblematiek aan te pakken. Verantwoordelijk wethouder John Steegh (Verkeer en Milieu/GroenLinks) wil de geest van de motie wel overnemen, maar wil nog even de bevindingen afwachten van een symposium op 1 november over de aanpak van meeuwenoverlast in andere gemeenten. Op grond van die ervaringen zal een structurele aanpak worden voorgesteld.

Het inzetten van een valkenier of het rapen van eieren heeft alleen zin als je dat langere tijd achter elkaar doet. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zeggen wetenschappers dat het meeuwenprobleem in Leiden niet veroorzaakt wordt door afval buiten te zetten, maar door bijzonder gunstige nestelgelegenheid voor meeuwen in Leiden. Incidentele maatregelen hebben geen effect. Wanneer je op de ene plaats wat doet heeft dat volgens Steegh een waterbedeffect, want even verderop duiken de meeuwen dan daar weer op.

Doordat vuilnisbelten in de omgeving zijn opgedoekt zoeken meeuwen hun heil in de bebouwde omgeving. Een combinatie van maatregelen moet uitkomst bieden. Samen met de bevolking kunnenwe het probleem oplossen, denkt Steegh. Steviger vuilniszakkan die niet door meeuwen kunnen worden opengerukt zijn duurder. Ondergrondse opslag van huisvuil en een passender ophaalbeleid zouden ook kunnen bijdragen aan vermindering van het meeuwenprobleem. Door huisvuil dicht tegen de gevel te plaatsen wagen meeuwen zich ook niet aan voedselresten in vuilniszakken, zo oordellt een Leidse burger. Burgemeester Lenferink onthult dat zijn echtgenote de meeuwen rond zijn huis wel eens met een super-choker heeft bestookt. Wat kunnen de burgers doen en wwat kan de gemeente doen.

Zo oordeelt ook raadslid Jan Boer. Wanneer de gemeente niets doet doen inwoners het zelf wel en is het probleem ook goedkoop opgelost. Laat ambtenaren maar met luidsprekers rondrijden met angstgeluiden dan ben je er zo van af, stelt Boer verder voor.  

Advertentie

Leiden meeuwen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×