Minister Remkes was afgelopen avond te gast bij het politiek café van de VVD Leiden. (Foto: Chris de Waard).

Remkes: "Kies de Wijkagent van het Jaar "

Maandagavond was de VVD-minister van Binnenlandse Zaken, Johan Remkes, te gast bij het politiek cafe van de VVD in De Branderij. Hij ging hier in op een aantal actuele onderwerpen waaronder veiligheid, integratie, gemeentelijke herindeling en de toekomst van de VVD. Voor een belangstellend publiek probeerde hij zijn gehoor er van te overtuigen dat zijn veiligheidsbeleid zijn vruchten begint af te werpen en dat het aan de burger heel goed uit te leggen valt. De politie moet meer die taken gaan doen waar zij voor bedoeld is, te weten: Noodhulp, toezicht en handhaving. Voor gevonden voorwerpen en veel andere zaken kun je ook een gemeentelijke instantie verantwoordelijk maken. 

Remkes wil van de lokale politie een nationaal belang maken. De veiligheid en het gevoel van veiligheid moeten verder omhoog gekrikt worden, al zijn we al aardig op de goede weg. Landelijk zaken regelen die landelijk om aansturing vragen, maar lokaal blijven doen wat lokaal kan. Om het belang van bijvoorbeeld de wijkagent te onderstrepen zou hij er voorstander van zijn om jaarlijks een Wijkagent van het Jaar te kiezen. Zo kun je heel dicht bij de burger laten zien wat de politie voor jou als burger kan betekenen. De politie is je beste vriend. Soms wel maar soms ook niet. De burgers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid, waarop ze mogen worden aangesproken, want als je op het plein voor Leiden Centraal een fiets koopt voor 25 euro weet je dat je fout zit, aldus Remkes.    

Over wat er na de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november moet gebeuren was Remkes duidelijk: Wat hem betreft gaat de VVD door met het CDA omdat zij daarmee de laatste jaren prettig zaken heeft kunnen doen. Mocht die constellatie er niet uitrollen dan ziet Remkes er niet veel heil in dat een derde partij aanschuift. Samenwerking met de ChristenUnie sluit hij uit omdat een driepartijencoalitie sowieso bewezen heeft instabieler te zijn, de CU op sociaal-economische beleid bepaald links te noemen is, maar op andere onderwerpen weer te rechts is. De VVD is niet zo aan het pluche gehecht dat er koste-wat-het-kost geregeerd moet worden. “Als wij met het CDA geen parlementaire meerderheid weten te behalen, zullen wij in de oppositiebanken plaatsnemen.” Waarna het hoog tijd werd om een zwaar shaggie te draaien.  

Ook over integratie was Remkes duidelijk. Allochtonen moeten zich aanpassen aan onze regels en gewoonten, maar wij van onze kant mogen ook wel wat meer trots zijn op onze roots. Die canon die vorige week gepresenteerd is beviel hem dus wel.  

De landelijke overheid moet zijn verantwoording nemen als het gaat om het versneld doorvoeren van grote infrastructurele werken. Nu zitten verschillende bestuurslagen elkaar vaak onnodig in de weg. In de Gemeentewet kan hierover vrij eevoudig een oplossing gevonden worden. Als gemeentes en de provincie er samen niet uitkomen moet de landelijke overheid zijn regietaak sneller ter hand kunnen nemen.    

Aan de ene kant heeft de gemeente meer taken gekregen maar aan de andere kant lijken er een aantal taken uit handen genomen te worden. Fractievoorzitter Greetje van Gruting uitte haar bedenkingen over het democratisch gehalte van een aantal overheidsorganen die een gemeente als Leiden boven zich gesteld ziet en waar moeilijk controle over te houden is, zoals bijvoorbeeld het samenwerkingsverband Holland Rijnland waar niemand gekozen is, maar slechts personen zijn benoemd. Remkes antwoordde hierop dat het libarelisme inhoudt dat niet leerstellig naar problemen gekeken wordt en dat gemeenteraden zelf hun democratische rechten bij wet kunnen regelen. Daar zijn we met z’n allen zelf bij en dat kunnen we dus ook samen op een fatsoenlijke manier met elkaar regelen. Wel moeten we met elkaar over muurtjes durven kijken. Het beleid op dit punt schuurt op een aantal punten, dat heb ik in kaart gebracht en daar wil ik een oplossing voor aandragen die ook democratisch goed verankerd is. Ook hier moeten alle betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Er doen zich te vaak vertragende factoren voor en die kunnen we sneller uitbannen, aldus Remkes, die op dit moment van zijn betoog aardig op stoom kwam.       

Na het betoog van Remkes stelde gespreksleider Pieter Moerland vele kritische vragenstellers in de gelegenheid hun vraag te stellen. Als fervent jeneverdrinker werd de voorzitter van het Jenevergenootschap uiteraard na afloop van de bijeenkomst door Wilma Boogerd getrakteerd op een fles Leids Grachtenwater, waarop Remkes antwoordde aan Leiden goede herinneringen te hebben. Een aantal jaren geleden heeft hij hier de viering van Leidens Ontzet meegemaakt.  Waarna het nog lang gezellig bleef in De Branderij.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×