PvdA stelt mensen boven stenen

De Leidse fractie van de PvdA is bereid een aantal grote projecten uit het collegeprogramma te schrappen als die zouden mocht leiden tot een verslechterde situatie voor Leidse burgers met een minimuminkomen. Dat opperde fractievoorzitter Marije van den Berg gisteren tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad.  ”Mensen gaan ons boven stenen,” aldus Van den Berg. Van den Berg wil bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage onder het Kijkplein bij de Lammermarkt laten varen als dat negatief uitpakt voor de portemonnee van de Leidenaar. Pijnlijke keuzes zijn volgens de PvdA echter niet uit te sluiten. Wel moeten bij alle maatregelen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

Er moet meer geld beschikbaar komen om het achterstallig onderhoud van scholen weg te werken. Ook moet er volgens de PvdA meer geld naar het steunpunt vrijwilligers zeker nu de nieuwe Wet Maaatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007 van kracht wordt. Ook de PvdA wil de lastenverzwaring voor Leidse sportverenigingen verlagen en zal daartoe in de commissievergaderingen met tegenvoorstellen komen. De PvdA vindt ook dat het college momenteel te weinig concrete maatregelen treft om de Leidse binnenstad autoluw te maken. 2010 vindt de PvdA te ver weg, het college moet eerder met plannen komen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×