Slaaghwijk krijgt regisseur

De Leidse wijk Slaagwijk krijgt als onderdeel van een sociaal investeringsplan voor de wijk een regisseur. Er is een behoorlijk aanbod van maatschappelijke partners is de wijk, maar deze hebben hun activiteiten onvoldoende op elkaar afgestemd. Om de problematiek aan te pakken is door het College van B & W besloten om dit aanbod en de onderlinge samenwerking optimaal te benutten en barrières in het aanbod waar mogelijk te slechten. Daartoe wordt bij wijze van proef voor de periode van jaar een regisseur aangesteld. De regisseur kan gezien worden als een soort superopbouwwerker. In nauwe samenspraak met bewoners, professionele organisaties en wijkorganisaties zal de regisseur werken aan verbeteringen in de wijk. Voor het aanstellen van de regisseur heeft B & W 242.00 euro uitgetrokken.        

Er is geconstateerd dat er in de Slaaghwijk sprake is van een grote sociale problematiek. Er is geen sociale cohesie, er zijn problemen met de opvoeding van kinderen. Jongeren vormen een probleem en er zijn problemen veroorzaakt door verschillende culturen. Samen met organisaties die werkzaam zijn in de Slaaghwijk gaat de regisseur aan de slag om bruggen te bouwen.  

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×