Leidse Poptempel pakt veel duurder uit dan verwacht

Het College van B & W is op zoek naar alternatieven voor een Leidse poptempel nu realisatie van een poptempel in het Nobel-complex aan de Lange Scheistraat miljoenen duurder uitpakt dan al werd verwacht. Uit een financieel en locatietechnisch onderzoek naar een muziektempel in het Nobel-complex blijkt dat er minstens 880.000 euro nodig is om het pand hiervoor geschikt te maken, waarvoor het college momenteel in het licht van andere prioriteitsstelling absoluut geen dekking kan vinden. De totale kosten van een poptempel op deze plek bedragen ruim 15 miljoen euro. Burgemeester Lenferink vindt het op dit moment beslist onverantwoord te investeren in een poptempel nu er eerst 7.5 miljoen euro bezuinigd moet worden.

Daar beginnen we gewoon niet aan, aldus een resolute Lenferink. De locatie van het Nobel-complex is zo’n beetje de duurste plek waar je zo’n poptempel zou kunnen neerzetten. Bovendien moeten we als gemeente de eerste 15 jaar al 280.000 euro bijleggen. In het huidige tijdsgewricht acht het college een dergelijke investering onverantwoord. Het College gaat nu zowel kijken naar andere plekken in de stad als optimaal op zoek naar mogelijkheden tot verdere financiering. Bijkomend nadeel van realistaie van een poptempel op deze plek dat er voor de gemeente derving van inkomsten tussen de 1,1 en 2,5 miljoen euro uit voorvloeit als het Kijkplein doorgaat. De Gemeente was immers van plan het Kijkplein te bekostigen uit de verkoop van appartementen op deze plek. Volgens Lenferink zijn er nog een aantal lastige overige hobbels te nemen voordat er in Leiden een poptempel verrijst. Het plan gaat nu terug naar de raad om hen te laten broeden op nieuwe alternatieven.  

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×