Belangenbehartiger huurders Jan Schipper overleden

Op 15 november is, na een lange slepende ongelijke strijd, Jan Schipper overleden, oud voorzitter van de HBV, de huurdersorganisatie van Portaal. Zijn tomeloze inzet voor de huurders van Leiden hebben resultaten opgeleverd die respect afdwingen bij de huurders, maar ook bij corporatiedirecteuren en de gemeente. Een mijlpaal is zeker het voor de Leidse huurders bereikte Sociaal Statuut, waar hij de grondlegger voor is geweest. Samen met de andere voorzitters van huurdersorganisaties heeft hij gestreden voor een sociaal gezicht van de corporaties en gemeente naar de huurders in de herstructureringswijken.

Een andere mijlpaal is het bereiken van een oplossing over te teveel betaald WOZ heffing. Hij maakt niet meer mee dat het fonds dat deze gelden gaat beheren, operationeel zal zijn. Maar zijn over jaren lopend gevecht met de gemeente heeft toch resultaat gehad. Wij verliezen in hem een mens. Een mens met zijn zwakke en sterke kanten, maar altijd oprecht proberen met compromissen te ultieme resultaat voor zijn huurders te bereiken. Het is niet altijd eenvoudig geweest met hem samen te werken, omdat voor hem het resultaat gold, niet zijn persoon. Zijn wilskracht en niet aflatend optimisme hebben hem lang op de been gehouden. 

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×