Tekort Leiden Noord nog groter

Het tekort voor de plannen van het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord is nog groter dan in maart 2006 aan de Raad is gepresenteerd, namelijk € 6,5 miljoen. Desondanks wordt het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord volgens het College uitgevoerd zoals eerder is vastgesteld. Het WOP Noord zal op enkele punten worden geoptimaliseerd waardoor het voorziene extra tekort binnen de projecten wordt opgelost.

In maart is het herstructureringsplan van Leiden Noord gepresenteerd met een tekort van € 5,8 miljoen. In oktober is het project in zijn geheel financieel getoetst. Ook is het project door een aantal deskundigen doorgelicht. Bij die toetsing is gebleken dat in de aanvankelijke berekening een fout is gemaakt en er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen bij de berekening betrokken. Ook is een groot aantal kansen en risico’s voor het project in beeld gebracht. Het op basis hiervan verwachte tekort is nu bepaald op € 6,5 miljoen.

Het risico dat aan het project is verbonden is nog groter en kan oplopen tot € 26 miljoen. Binnen de projecten van het WOP zijn optimalisatiemogelijkheden aangemerkt. De inzet is deze verder uit te werken en daarmee een terugdringen van het tekort te bereiken. In 2007 zullen de uitvoeringsbesluiten voor een deel van de WOP projecten aan de orde zijn. Als deze besluiten voorliggen, zal er op basis van de dan beschikbare financiële informatie opnieuw een financiële toetsing van het project plaatsvinden.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×