College van B & W bekijkt gevolgen WMO

Op 1 januari 2007 zal de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht worden. Op die datum zal een aantal taken met betrekking tot het ondersteunen van personen met een handicap of chronische ziekte, dan wel een psychisch of psychosociaal probleem overgaan naar de gemeente. Ook zal een aantal taken die reeds door de gemeente in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten worden uitgevoerd een andere wettelijke basis krijgen. Overeenkomstig wettelijk voorschrift heeft de raad in september een verordening vastgesteld over de door het college in dit kader te verlenen individuele voorzieningen. In het verlengde van deze verordening zijn door het college nadere regels vastgesteld in het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2007.De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is omgeven met allerlei onzekerheden en ingewikkeld van aard.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×