Exacte plek geboortehuis Rembrandt vastgesteld

Met behulp van Russische spionagesatellieten hebben onderzoekers van de Leidse faculteit Archeologie de exacte locatie van Rembrandts geboortehuis aan de Weddesteeg weten vast te stellen. Eric Dullaert, systeembeheerder bij Archeologie, weet wel dat er in de Weddesteeg een plaquette hangt die het geboortehuis van Rembrandt aanwijst maar de exacte locatie is echter nooit precies vastgesteld. Dullaert: “Het Rembrandtjaar vormde voor ons en prima aanleiding dit alsnog te doen. Op initiatief van de Leidse kunstenaar Nick Oudshoorn ging een team van studenten Archeologie vervolgens aan de slag.”

Eerst doken de archeologen in de archieven om aan de hand van de kadaster kaarten uit de periode 1610 en 1832 exact te onderzoeken. De huisnummers in de Weddesteeg zijn in de loop van de jaren nogal eens veranderd en dat bemoeilijkte het onderzoek natuurlijk danig. Dullaert: “Dat vergde minutieus onderzoek. Uiteindelijk hebben we de coördinaten vast kunnen stellen en gingen de archeologen met gps-apparatuur aan de slag om de exaxte locatie in kaart te brengen. Met behulp van Russische spionagesatellieten konden we vervolgens de exacte locatie uitpeilen. “

Er is nog geen grond onder het geboortehuis van Rembrandt onderzocht. Omdat Rembrandt waarschijnlijk op andere plaatsen dan thuis geschilderd heeft valt volgens Dullaert niet te verwachten dat er aanmerkelijk vervuilde grond met verfresten van Rembrandt van Rijn zullen worden aangetroffen.

Tot 1835 heeft het geboortehuis van Rembrandt bestaan, blijkt nu uit het onderzoek. In het verleden heeft de Rotogravure een facade aangebracht op de plek waar zij dachten dat Rembrandt geboren was. Deze is echter verloren gegaan. Nu herinnert alleen een plaquette aan het feit dat Rembrandt in de Weddesteeg geboren werd. Aan de hand van dit onderzoek blijkt dat het werkelijke geboortehuis van Rembrandt als je er voor staat een meter of vijf naar rechts heeft gelegen.   

Samen met de stadsarcheoloog wil het team archeologen nu aan de slag om ook de grond in te kunnen. De Universiteit Leiden heeft plannen om bij wijze van geschenk in het kader van het Rembrandtjaar in 2006 de gemeente een vernieuwde gevel aan te bieden en dan is het wel zo netjes wanneer je dat op de exacte locatie doet.

 

    

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×