Genestetstraat en omgeving gesloopt

Gisteravond vergaderde de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid over het sloopbesluit voor de Genestetstraat en de omgeving daarvan. Het betreft de Genestetstraat, Oltmansstraat, Van Lennepstraat, Nicolaas Beetsstraat en Potgieterlaan. De woningen zijn bouwtechnisch in slechte staat en veel bewoners zijn het eens met de sloopplannen. Alleen de bewoners van de Oltmansstraat zijn tegen. De SP stelde voor hun huizen te renoveren. Ook de VVD wilde liever niet slopen. Volgens Frederik Zevenbergen blijkt uit het ingenieursrapport dat renoveren van de wijk goedkoper is dan nieuwbouw. Toch zullen de meeste partijen voor het sloopbesluit stemmen.

Sinds de woningcorporaties zelfstandig zijn, heeft de gemeente weinig invloed op de sloop van woningen. Pas als de nieuwbouw met het bestemmingsplan botst, komt de gemeenteraad in zicht. Ook het sociaal statuut hoeft niet per se via de gemeente geregeld te worden. Dat is namelijk juridisch slechts een zaak tussen verhuurder en huurders. De enige rol die de gemeente heeft bij een sloopbesluit, is het verlenen van ‘stadsvernieuwingsurgentie’. Daarmee krijgen huurders voorrang bij het zoeken van een andere huurwoning.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×