Eurodusnie overtreedt APV

Op dinsdagavond 6 februari organiseert het Leidse Eurodusnie-collectief een actie tegen de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening die wordt behandeld door de Leidse gemeenteraad. Eurodusnie diende eerder al schriftelijke bezwaren in tegen de nieuwe APV, en maakte ook gebruik van de gelegenheid om in te spreken bij een commissievergadering over het onderwerp, vorige week dinsdag. Op 6 februari zal Eurodusnie om 19.00 uur op het Stadhuisplein haar bezwaren tegen de nieuwe APV op een publieke wijze duidelijk maken. De actie gaat vooraf aan de vergadering van de gemeenteraad. Tijdens deze actie zullen een aantal regels uit de nieuwe APV overtreden worden.

Eurodusnie heeft tegen een aantal elementen van de nieuwe APV ernstige bezwaren. Zo is het collectief van mening dat de mogelijkheid tot cameratoezicht op de openbare weg, waartoe de burgemeester volgens de nieuwe APV kan besluiten, in strijd is met elementaire burgerrechten. Ook meent Eurodusnie dat de bevoegdheid tot het instellen van ‘veiligheidsrisiscogebieden’ niet bij de burgemeester hoort te liggen, en dat preventief fouilleren niet wenselijk is.

Verder keert Eurodusnie zich tegen een aantal verboden die in de nieuwe APV zijn vastgelegd, zoals de mogelijkheid tot een blow-verbod, een bedelverbod, een drankverbod voor de openbare weg en een krijtverbod, en meent het collectief dat er teveel beperkingen zijn gesteld aan het recht om te demonstreren. Eurodusnie hoopt dat de discussie over de nieuwe APV niet enkel binnen de muren van het Leidse gemeentehuis zal worden gevoerd, maar net als de Rijn-Gouwelijn of de Winkelsluitingswet onderwerp wordt van een serieus openbaar debat. Mensen die deel willen nemen aan de actie, of meer willen lezen over de achtergrond ervan, kunnen de website www.eurodusnie.nl raadplegen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×