Gemeente Leiden: "Niet gedwongen overstappen op RGL"

Als de RijnGouweLijn wordt aangelgd door het centrum van Leiden hoeft er niemand gedwongen over te stappen op de sneltram. Ook houden alle Leidenaren een directe verbinding met het centrum en het station Leiden Centraal. Dat staat in het programma van eisen dat de gemeente naar de Provincie Zuid-Holland heeft gestuurd. Hierin staat een aantal belangrijke voorwaarden waaraan het busnet straks moet voldoen. Gedeputeerde Huls heeft aangegeven dat hij zich in hoge mate in de Leidse voorwaarden kan vinden.

Allereerst moet duidelijk zijn dat als de RGL komt, dit niet ten koste van de kwaliteit en het voorzieningenniveau van het busnet mag gaan. “Dit houdt: in geen gedwongen overstappen en geen verslechtering van de kwaliteit van het busvervoer in de stad,” aldus de gemeente die deze eisen heeft vertaald in de eis aan de provincie dat iedere inwoner van Leiden een rechtstreekse verbinding houdt met het NS-station Leiden Centraal en het centrum van Leiden en dat er geen busnet mag ontstaan waarbij gedwongen overgestapt moet worden op de RijnGouwelijn. “Dit zou immers in het zicht van de bestemming een verkeerde keuze zijn die de huidige en potentiële passagiers zal afschrikken.”

hoe het busnet er echt uit komt te zien wordt volgens wethouder John Steegh pas duidelijk na de openbare aanbesteding voor het openbaar vervoer. “Daarbij zal de exploitatie van het busnet door de provincie, met of zonder RijnGouwelijn, aan een marktpartij worden gegund. De Leidse voorwaarden zullen in die aanbesteding worden meegegeven.”

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×