Regionaal Bureau Leerplicht zet aanval op uitval in

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland Rijnland dat verantwoordelijk is voor de handhaving van de Leerplichtwet in tien van de twaalf gemeenten in deze regio, richt zich vanaf januari 2007 volledig op zijn missie: “Zuid-Holland Noord houdt de jongeren binnenboord”. Hiertoe is besloten omdat het aantal verzuimmeldingen in het schooljaar 2005-2006 met een totaal van 1.398, beduidend hoger ligt dan het aantal meldingen in het voorgaande jaar. Mogelijk is deze stijging deels veroorzaakt door het feit dat scholen consequenter zijn geworden in het melden van verzuim.

Ruim eenderde van deze 1.398 verzuimmeldingen betrof langdurig verzuim als gevolg van achterliggende problemen. Ook waren er zo´n 100 gevallen van luxeverzuim, waarbij leerlingen zonder toestemming vakantie opnemen buiten de bestaande vakanties om. Laatstgenoemde verzuim leidde tot 48 processen-verbaal. In totaal hebben de opsporingsambtenaren 104 processen-verbaal opgemaakt. Ook dit aantal is ten opzichte van het vorige schooljaar gestegen. Spijbelaars riskeren een boete of taakstraf, eventueel in combinatie met gedwongen hulpverlening. Het RBL zet zich ook in voor een sluitende aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Vanuit voor dit doel opgerichte jongerenloketten worden jongeren tot 23 jaar begeleid, die niet meer leerplichtig zijn en zonder diploma’s hun school verlaten hebben.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×