Alleen jongeren tot 25 jaar hebben last van de ultrasone tonen die de Mosquito voortbrengt.

Bedrijf wil hangjongeren verjagen met ultrasoon geluid

Het bedrijf Rhine Consulting Group uit Woerden zegt dé oplossing te hebben om overlast door hangjongeren te verhelpen. Het bedrijf brengt sinds begin dit jaar een apparaatje op de markt dat de jeugd door middel van ultrasoon geluid verjaagd van plekken waar de jongeren voor overlast veroorzaken. Naar aanleiding van de berichtgeving op deze site over de problemen met hangjongeren in de Stevenshof meldde Donald van der Laan van Rhine Consulting zich bij onze redactie. “Wij attenderen u graag op de Mosquito, een product dat mogelijk een bijdrage aan de oplossing van deze problematiek zou kunnen leveren.”

De Mosquito is een apparaatje produceert tonen die door mensen ouder dan ongeveer 25 jaar niet of nauwelijks hoorbaar zijn. Jongeren horen het geluid in eerste instantie niet. Pas bij een langer verblijf nabij het apparaat worden zij zich bewust van het geluid en gaan dit als zeer hinderlijk ervaren. Het apparaat is gebaseerd op het feit dat mensen naarmate ze ouder worden steeds minder hoogfrequente tonen. In Rotterdam is onlangs een proef gehouden met het apparaat. Volgens de deelgemeente Charlois, die net als de politie Rotterdam Rijnmond bij de proef was betrokken, kan nu al worden gesproken van een doorslaand succes.

“Met het Mosquito ultrasoon geluidsysteem kan eenvoudig, veilig en tegen geringe kosten een bepaald gebied zoals een winkelcentrum, speelplaats, speeltuin of binnenplaats, op tijden die de beheerder zelf bepaalt, onaantrekkelijk gemaakt worden voor hangjongeren. Weliswaar lost dit de problematiek in zijn algemeenheid niet op maar je kunt er wel mee sturen en bepaalde gevoelige locaties ontlasten,” aldus Van der Laan. Het apparaat veroorzaakt volgens hem geen overlast voor omwonenden, passanten, huisdieren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×