Provincie komt met extra geld voor cultuur

14 Cultuurprojecten in Zuid-Holland krijgen dit jaar een subsidie vanuit het provinciale Actieprogramma Cultuurbereik (APC). Op die manier wil de provincie meer mensen betrekken bij cultuur. Met name allochtonen, ouderen en jongeren komen volgens de provincie nu te weinig in aanraking met kunst en cultuur. De projecten brengen jeugd in aanraking met kunst en cultuur onder andere via cultuuronderwijs op scholen. Daarnaast richt de provincie zich op amateurkunst en ouderen. Het doel is om mensen via kunst- en cultuurprojecten te betrekken bij de samenleving.

Het project ‘Thuis in Zuid-Holland’ is een project van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en richt zich op sociale verbindingen tussen mensen door cultuur. Het doel van dit project is om inwoners van Zuid-Holland met een allochtone afkomst te helpen bij het inburgeren. Door cursisten iets te leren over de Nederlandse geschiedenis, zullen zij zich hier eerder thuisvoelen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende culturele, onderwijs-, en erfgoedinstellingen, zoals bijvoorbeeld musea, archieven en bibliotheken. Cursisten van inburgeringlessen brengen tijdens de les een bezoek aan al deze instellingen, waar aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van de stad en streek. Deze informatie wordt vervolgens ook weer in de inburgeringslessen verwerkt.

‘Thuis in Zuid-Holland’ is ontwikkeld in navolging van het succes van het Rotterdamse project ‘Thuis in Rotterdam’ en loopt in Leiden, Delft, Dordrecht, Gouda en Schiedam.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×