Discussiebijeenkomst over welstandsbeleid

Wie graag zijn mening wil geven over het welstandsbeleid in Leiden, is aanstaande donderdagavond welkom in de raadzaal van het stadhuis. De gemeenteraad organiseert dan namelijk een discussiebijeenkomst over de inhoud en organisatie van dit beleid en wil hierover graag met diverse betrokkenen van gedachten wisselen.

Aanleiding tot de discussieavond vormt de Discussienota Welstand, die is geschreven op basis van de evaluaties van het welstandsbeleid, de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en de stadsbouwmeester. Deze nota is een tussenstap in het traject dat moet leiden tot een nieuwe Welstandsnota en de nieuwe Verordening op de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Naast de inwoners van Leiden zijn onder andere ook enkele raadsleden, architecten, bouwers en woningcorporaties uitgenodigd om hun mening tijdens de discussieavond te geven. De avond start om 20 uur. Op www.leiden.nl/welstand zijn de discussienota, de evaluaties en het programma van de avond te raadplegen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×