Leiden krijgt Cultureel Kwartiermaker

2

Het College van B & W heeft deze week besloten en Cultureel Kwartiermaker aan te stellen. Deze man/vrouw moet fondsen zien te werven ten behoeve van kunst en cultuur in Leiden. Ook moet hij/zij een inventarisatie gaan maken van mogelijkheden tot publieke/private samenwerking bij evenementen. Van deze persoon wordt tevens verwacht dat hij/zij een sterk cultureel netwerk opbouwt vanwaaruit nieuwe culturele initiatieven kunnen worden ontplooid. Ook moeten er concrete culturele evenementen aan het al bestaande culturele aanbod worden toegevoegd.

Voor de nieuwe functie ie een eenmalig bedrag uitgetrokken van 22.500 euro.  

Delen

2 reacties

  1. Dit bericht is toch niet helemaal correct. Na lezen van het officiële collegebesluit lees ik:
    dat het college ‘met instemming consteert dat er een voorstel ligt van het Centrum Management om gezamenlijk met de gemeente een Culturele Kwartiermaker te financieren die als taak heeft: het werven van extra fondsen ten behoeve van kunst en cultuur in de stad’. Verder zegt het college om vanuit het beschikbare budget voor het Leids Fonds voor de Kunsten, ad € 400.000 (programma 9, product 540.01) € 22.500 eenmalig beschikbaar te stellen voor de Culturele Kwartiermaker’.
    Het voorstel wordt nu eerst in de betreffende raadscommissie behandeld, waarna er over in de raad wordt besloten.
    Gezamenlijk financieren betekent dus dat ook het Centrum Management geld zal inbrengen en dus ook € 22.500. Bedacht moet worden dat datzelfde Management vooral door de gemeente wordt gesubsidieerd. Broekzak/vestzak dus. Niettemin wordt er een pretbaan van € 45.000 gecreëerd die sponsors moet gaan werven. In de afgelopen jaren werd regelmatig bij het ontbreken van voldoende middelen het toverwoord ‘sponsoring’ van stal gehaald. Wat dat heeft opgeleverd, is kort samen te vatten met: ‘kruimels’. Daar kun je geen beleid op baseren. Er wordt op dit moment gewerkt aan de bouw van de tweede zaal Stadsgehoorzaal. Geld voor de inventaris ontbreekt nog. Hoe moet dat er komen. Juist: sponsoring!
    Commissie en raad zouden er dus verstandig aan doen om er nog maar eens serieus naar te kijken.

Over de auteur

Je bent nu offline