Leiden krijgt Cultureel Kwartiermaker

Het College van B & W heeft deze week besloten en Cultureel Kwartiermaker aan te stellen. Deze man/vrouw moet fondsen zien te werven ten behoeve van kunst en cultuur in Leiden. Ook moet hij/zij een inventarisatie gaan maken van mogelijkheden tot publieke/private samenwerking bij evenementen. Van deze persoon wordt tevens verwacht dat hij/zij een sterk cultureel netwerk opbouwt vanwaaruit nieuwe culturele initiatieven kunnen worden ontplooid. Ook moeten er concrete culturele evenementen aan het al bestaande culturele aanbod worden toegevoegd.

Voor de nieuwe functie ie een eenmalig bedrag uitgetrokken van 22.500 euro.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×