Nieuw GVVP in de maak

Nu de RijnGouwelijn niet door de Leidse binnenstad zal rijden moet er een compleet nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan komen. In het oude GVVP vormde de RGL een belangrijke schakel in het geheel van verkeersmaatregelen. De Gemeente Leiden heeft van de Provincie Zuid Holland een adempauze tot de zomervakantie gekregen om met nieuwe plannen te komen. Verkeerswethouder John Steegh wil niet eerst met dichtgetimmerde plannen en oplossingen komen maar eerst met bewoners, maatschappelijke organisaties, regionale partners en betrokkenen zoeken naar een gezamenlijke probleemvaststelling. Zowel stedelijk, regionaal als provinciaal zullen de plannen over bereikbaarheid, openbaar vervoer, veiligheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid op elkaar afgestemd moeten worden. Van verschillende wizkids heeft Steegh al plannen binnengekregen voor een nieuw GVVP. Het College stelt de raad voor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van 190.000 euro.     

De hoofdlijnen van een nieuw GVVP zullen nog voor het zomerreces aan de gemeenteraad worden voorgelegd.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×