Wijkvereniging treurt om eigen bezwaarschrift Weeshuis

Het bestuur van Vereniging Pancras-West tekent bezwaar aan tegen de bouw- en sloopvergunning die de gemeente heeft afgegeven voor de renovatie van het voormalige weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Op het eerste gezicht een opmerkelijke stap van de wijkvereniging die al jaren pleit voor een snel herstel van het monumentale pand. “Na bestudering van het bouwplan zijn wij evenwel minder enthousiast,” zo schrijft het bestuur in een brief aan het College van Burgemeester & Wethouders.

De wijk vreest verkeersoverlast en milieuhinder nu blijkt dat het geplande bedrijfsrestaurant de omvang krijgt van een grand-café/restaurant/zalencentrum. “Met deze omvang is er ruimte voor meer dan honderd gasten zo niet enkele honderden, terwijl destijds is aangegeven dat er slechts veertig tot zestig personen in het complex werkzaam zouden zijn. Wij vrezen dan ook dat het restaurant niet alleen een functie voor werkers van het complex zal krijgen, maar ook voor anderen.”

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de verbouwingsplannen werd ruim een jaar geleden wel aangegeven dat er een bedrijfskantine ten behoeve van de gebruikers van het complex zou komen. Leerlingen van het ROC Leiden gaan de kantine runnen in het kader van een leerwerkvoorziening. “Uit de bouwtekeningen blijkt echter dat er op de begane grond een restaurant is voorzien van 156 m2 en dat de toiletten daarvoor op de er bovengelegen verdieping zijn gesitueerd met aansluitend twee grote zalen die bij de restaurantfunctie kunnen worden betrokken. Ook duiden de luchtkanalen op een verwachte aanwezigheid van grote aantallen personen en is er een fors terras getekend in de tuin. Naar onze mening gaat dit aanzienlijk verder dan een bedrijfsrestaurant,” aldus voorzitter Jaap van Meijgaarden van Pancras-West.

“Het voormalige weeshuis heeft de bestemming ‘Maatschappelijke Doeleinden’ en in de definitie die daarvoor in het bestemmingsplan wordt gegeven met betrekking tot horeca staat dat dit alleen bedoeld is voor ‘strikt functiegebonden ondersteunende horeca’. De omvang van het restaurant en het potentiële aantal bezoekers daarvan is hiermee naar onze mening in strijd. Om die reden had de bouwvergunning niet verleend mogen worden.” De wijkvereniging zegt het te betreuren dat ze zich genoodzaakt ziet om bezwaar aan te tekenen: “Dat kan tot vertraging van de noodzakelijke renovatie van het complex leiden, maar we zien vooralsnog geen alternatief.”

Advertentie

Leiden weeshuis


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×