Leiden schrapt Turkse 'dienstplichtsubsidie'

Werknemers van de gemeente Leiden die zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit hebben, krijgen in de toekomst geen subsidie meer om de dienstplicht in hun vaderland af te kopen. De subsidie wordt mogelijk vervangen door een lening. Dat schrijft het College van B&W in antwoord op vragen die de ChristenUnie vorige maand stelde. Sinds 1995 kent Leiden een regeling voor Turkse werknemers die hun dienstplicht in Turkije nog moeten vervullen. Ze kunnen deze dienstplicht van één jaar deels afkopen voor 5150 euro. Leiden neemt de helft van deze kosten voor haar rekening. Na afkoop zijn de Turkse werknemers wel alsnog verplicht om in Turkije een militaire basistraining van vier weken te volgen. Hiervoor kent Leiden een buitengewoon verlof van een maand.

Ook dit buitengewoon verlof wordt afgeschaft. “Het is het mogelijk de vakantieperiode of bijvoorbeeld de levensloopregeling voor deze periode te gebruiken. In overleg kan ook in andere perioden wat meer gewerkt worden, zodat dit opgevangen kan worden,” aldus het college

Weinig gebruikt
De gemeente laat weten dat sinds het bestaan van de regeling slechts zes werknemers hiervan gebruik hebben gemaakt. Deze waren allen werkzaam bij de dienst Milieu & Beheer. “Vanwege het feit dat de regeling relatief weinig wordt gebruikt, en ook omdat de gemeente Leiden niet teveel specifiek Leidse regelingen wil hebben, werd al overwogen om de speciale regeling af te schaffen”. Voordat het zover is moet de gemeente nog wel overleggen met de vakbonden.

Leiden turksedienstplicht


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×