Provincie: 50 miljoen extra voor RijnGouweLijn

De Provincie Zuid-Holland investeert de komende jaren 52 miljoen extra in de RijnGouweLijn. Ook neemt men enkele maanden de tijd om de gemeente Leiden de kans te geven om na het RGL-referendum alternatieven voor het tracé in de stuurgroep in te brengen en deze op haalbaarheid te onderzoeken. “Wij zullen deze beoordelen in het licht van de met de gemeenten in de regio gesloten bestuursovereenkomsten,” aldus gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) op de site van het Porjectbureau RijnGouweLijn. Als het aan de provincie ligt wordt de RijnGouweLijn één doorgaande verbinding van Gouda naar de kust. Van Dijk: “De RijnGouwelijn Oost rijdt in 2011, de RijnGouweLijn West in 2014”. De provincie trekt de komende jaren 50 miljoen extra uit voor de RGL Oost en twee miljoen extra voor de RGL West.

CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP schrijven in hun coalitie-akkoord onder meer dat wat het provinciebestuur betreft de Rijngouwelijn gewoon door het centrum van Leiden gaat. daarbij wordt naast de Breestraat nu ook de Hooigracht als alternatief tracé gezien. Ook de buitenom-variant is voor de provincie nog steeds een optie, ook al erkennen de coalitiepartijen dat daarbij de kans bestaat dat een deel van de wijk Transvaal moet worden gesloopt.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×