Gemeente betaalt helft afkoopsom Turkse dienstplicht

De gemeente Leiden blijkt mee te betalen aan het afkopen van de militaire dienstplicht voor haar Turkse werknemers. De ChristenUnie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. De Turkse overheid eist van al haar mannelijke onderdanen dat zij hun militaire dienstplicht vervullen, ook als ze in het buitenland wonen. Dit kan afgekocht worden voor ruim 5100,- euro. Dan moet er nog wel een ‘militaire basistraining’ van vier weken gevolgd worden. Hiervoor verleent de gemeente een periode van buitengewoon (betaald) verlof van twee maanden.

De ChristenUnie wil van het college weten sinds wanneer de regeling bestaat en hoe vaak er tot op heden gebruik van gemaakt is. Ook wil de ChristenUnie weten of er andere Nederlandse overheidsinstellingen zijn die dit soort regelingen kennen. De Turkse overheid trekt via het opleggen van dienstplicht ofwel de vervangende afkoopsom financieel voordeel van onderdanen die de Nederlandse nationaliteit bezitten en bovendien de intentie hebben in Nederland hun bestaan blijvend voort te zetten of op te bouwen. De ChristenUnie vindt dat de vraag gesteld worden of een Nederlandse gemeente als Leiden deze situatie in stand moet te houden door hier zelf aan mee te betalen.

Als gevolg van de omgang met nationaliteit door de Turkse overheid en de praktische consequenties die zijn verbonden aan het doen van afstand van deze nationaliteit bezitten vrijwel alle Nederlanders met een Turkse achtergrond ook daadwerkelijk de Turkse nationaliteit.

Leiden turksedienstplicht


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×