Rioolheffing onterecht gekoppeld aan WOZ-waarde

De hoogte van de rioolheffing mag niet worden bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Leiden hanteert hetzelfde systeem als Nijmegen, wat door de rechtbank in Arnhem onverbindend verklaard is. De VVD heeft al schriftelijke vragen gesteld. Volgens de rechtbank is het in strijd met het evenredigheidsbeginsel dat de gemeente alleen van eigenaren heft. Ook gebruikers moeten meebetalen. Dat de rioolheffing kan worden doorberekend aan huurders, telt voor de rechtbank niet zwaar genoeg om het systeem te rechtvaardigen.

VVD
VVD raadsleden Jean Hermans en Greetje van Gruting vragen aan het college wat voor Leiden de gevolgen zijn van de uitspraak van de rechter. Tijdens eerdere debatten heeft de VVD al aangegeven dat er juridische moeilijkheden konden ontstaan door dit heffingssysteem. De VVD verwijt het college aan inkomenspolitiek te doen via de rioolheffing.

CDA
Arjen Bonestroo van het CDA heeft eveneens al eerder bezwaar gemaakt tegen de koppeling aan de WOZ-waarde. ‘Wij staan op het standpunt dat de vervuiler moet betalen. Het is beter de rioolheffing te bepalen op basis van de omvang van het huishouden. Het CDA is geen voorstander van een heffing op basis van draagkracht.’

Beroep
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is het niet eens met de rechter, omdat er ook gemeenten zijn die alleen van gebruikers rioolrecht heffen. Dat zou ook onevenredig zijn. Hierdoor moet het grootste deel van de gemeenten het heffingssysteem herzien, terwijl er juist nu grote investeringen in de riolering nodig zijn. De gemeente Nijmegen gaat dan ook in hoger beroep.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×