Koninklijke Onderscheiding voor koster Arnold Vroomans

Arnold Vroomans (62), koster-beheerder van de Hooglandse Kerk, is door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Na 14 jaar legt de heer Vroomans zijn functie neer. Hij wordt opgevolgd door zijn dochter. Vanaf 1993 is Vroomans koster van de Hooglandse Kerk. Hij is medeorganisator van de serie concerten op de zaterdagmiddag en organisator van de Leidse draaiorgeldag. Ook adviseert hij het bestuur van de Stichting Cathedral Organ Leiden, een stichting die de bouw nastreeft van een orgel met de allure van een Engelse kathedraal.

Vroomans heeft veel gedaan voor het beheer en de exploitatie van de kerk. Zonder de religieuze functie van de kerk uit het oog te verliezen, heeft hij op uitstekende wijze de verhuringen geregeld en begeleid voor tal van evenementen, congressen, diners en recepties. Tot vaak diep in de nacht was hij actief om de kerk voor de volgende dag in perfecte staat achter te laten.

Arnold Vroomans werd op jonge leeftijd kerkelijk actief. In zijn toenmalige woonplaats Den Haag was hij mede-organisator van Kerst Inns. In Leiden werd hij collectant, pastoraal medewerker en uitvoerder van bestuurlijke taken in het Samen op Weg-proces. Vanaf 1976 is Vroomans bestuurslid van de voormalige kerkelijke Wijkvereniging Kooi-Pniël. Vroomans is ook actief rondom Pancras West en bestuurslid van de Wijkvereniging Pancras West, waar hij heeft geijverd voor de verbetering van het historische stadsgezicht.

De onderscheiding is vanmiddag uitgereikt door burgemeester Henri Lenferink tijdens de afscheidsbijeenkomst die het College van Kerkrentmeesters van de Protestante Kerk te Leiden aan de heer Vroomans aanbiedt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×