B & W raadt tropisch weerscenario af

Het College van B & W ziet vooralsnog niets in een tropisch weerscenario waarbij horecagelegenheden bij een bepaalde buitentemperatuur hun terrassen een uur langer open moegen houden. Zij ontraadt de gemeenteraad in te stemmen met het raadsvoorstel dat nu voorligt. B & W denkt dat met de huidige regeling er een gezond evenwicht is tussen de belangen van de horeca-uibaters en de inwoners van de binnenstad. Bovendien past het niet in het nieuwe beleid van de gemeente Leiden om minder regels door te voeren. Om ’s avonds langer open te kunnen zijn moesten horeca-uitbaters zelf op de gemeentelijke site kijken of ze wel open mogen zijn. Ook denkt de gemeente dat de handhaving lastiger is.

Om dit mogelijk te maken is een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig. B & W wil dat graag met de gemeenteraad bespreken als ook het weekendregime voor de horeca aan de orde is. Bij zo’n weekendregime, dat nu in de inspraak ligt mogen kroegen ook op donderdag tot 2.00 uur binnenlaten in plaats van nu om 1.00 uur.  

Leiden tropischweer


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×