Beroepsoriëntatie in vakkenpakket Theoretische Leerweg

ROC Leiden, ID College en het Bonaventuracollege hebben besloten om met ingang van het schooljaar 2007-2008 Beroepsoriëntatie (BO) op te nemen als vast onderdeel van het leerplan van de leerlingen van de theoretische leerweg. Hiertoe wordt vandaag het convenant tussen de drie partijen gesloten. Het project BO voor de theoretische leerweg is een oriëntatieprogramma voor leerlingen van de theoretische leerweg (mavo) en is drie jaar geleden gestart. Het project bleek een gouden greep, zowel voor de leerlingen als voor de beide roc’s omdat het duidelijk in een behoefte van beide voorziet. Na twee jaar succesvol als proef te hebben gedraaid, wordt het programma nu definitief ingevoerd.

Het Bonaventuracollege won in november 2006 met het project de provinciale Onderwijsinnovatieprijs voor het beroepsonderwijs. Het belangrijkste argument voor het ontwikkelen van BO is het ontbreken, bij leerlingen van de theoretische leerweg, van een opleidings- en beroepsperspectief. Hierdoor wordt bij het kiezen van vervolgopleidingen veelvuldig gekozen op grond van verkeerde argumenten, vaak meermalen gewisseld van opleiding of op een te laag niveau afgesloten.

Een van de doelstellingen is de leerlingen op grond van een reëel beeld van zichzelf, de opleiding en het achterliggende beroepenveld, in staat te stellen tot een optimaal gemotiveerde keuze voor een vervolgopleiding. Een tweede, minstens zo belangrijke doelstelling, is om de leerlingen vaardigheden en competenties te laten ontwikkelen die van belang zijn bij het met succes kunnen volgen van de gekozen opleiding in het mbo. Leerlingen stromen zo goed in bij een mbo-opleiding en hebben een grote kans om deze opleiding met succes af te ronden.

Voor BO bestaat brede belangstelling zowel vanuit het mbo als het reguliere voortgezet onderwijs. Gedurende het afgelopen jaar zijn vanuit het mbo de Mondriaanonderwijsgroep en de LIS gaan deelnemen. Vanuit het VO sluiten zich volgend jaar het Adelbertcollege en Da Vinci College aan.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×