Taken- en efficiencydiscussie zo goed als afgerond

Het College van B & W heeft alvorens aan de gang te gaan met de plannen voor Ruimte voor Nieuw Beleid de vorige ombuigingsoperatie, de taken – en efficiencydiscussie, de eindbalans hiervan opgemaakt. De taakstellingen van het vorige College van B & W onder regie van VVD-wethouder Rogier van der Sande zijn grotendeels gerealiseerd. Een aantal taakstellingen neemt het huidige college over en worden nu in de reguliere begroting opgenomen. Een aantal taakstellingen is niet haalbaar gebleken. Hiervoor zal in de begroting voor 2008 nog een oplossing gevonden moeten worden. Het huidige College van B & W wil eerst schoon schip maken met vorige bezuinigingsoperaties, dit om stapeling te voorkomen.        

In de begroting voor 2008 moet onder andere nog geld gevonden worden voor het invoeren van het Stedelijk Cursorisch Aanbod, de concernstaf, het Shared Service Center, waarbij Leiden samen met buurgemeenten diensten samenvoegt, een herverdeling van het Gemeentelijk Management Team en de afdeling Planning en Control bij de Dienst Milieu en Beheer. 75.000 euro uitgegeven in 2007 voor het anders verwerken van huishoudelijk afval moet nog in de begroting van 2008 worden ondergebracht.    

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×