Optreden politie bij aanhouding was rechtmatig

Het optreden van de politie bij de arrestatie een jaar geleden van een asielzoeker in het Leidse asielzoekerscentrum was proportioneel. Zo oordeelt het College van B & W op schriftelijke vragen die zijn gesteld door SP-raadslid Han Dirks. Over de arrestatie was de nodige commotie ontstaan omdat de politie bij de arrestatie grof geweld zou hebben uitgeoefend. Uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport van de politie blijkt dit niet het geval te zijn geweest. Wel had de politie indachtig moeten zijn dat het hier om een psychiatrisch geval ging en had zij ook dienoveenkomstig volgens de daarvoor opgestelde reglementen moeten handelen.    

Ook legt het College van B & W de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank naast zich neer. Hier betrof het niet de arrestaie an sich maar de juridische grondslag waarop de arrestatie werd verricht.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×