Keurmerk Veilig Ondernemen voor Leidse bedrijventerreinen

Leiden telt negen bedrijventerreinen. Slechts één daarvan, het Bio Science Park, heeft inmiddels het Keuurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B). Het is de bedoeling dat ook voor de andere terreinen uiterlijk in 2008 zo´n keurmerk wordt aangevraagd. De eerste aanvraag die de deur uitgaat, is voor het bedrijventerrein Rooseveltstraat/Trekvliet. Daartoe wordt morgen een intentieverklaring ondertekend, waarin de samenwerking tussen de gemeente, de brandweer, politie Hollands Midden, de Kamer van Koophandel Rijnland ende voorzitter van het Business Platform Rooseveltstraat is vastgelegd. Vanuit de gemeente zal burgemeester Lenferink zijn handtekening zetten.

Door het ondertekenen van de intentieverklaring leggen de ondertekenaars vast, dat zij gezamelijk zullen werken aan het verminderen van criminaliteit en onveiligheid op de bedrijventerreinen. Momenteel kampen de bedrijven, bezoekers en omwonenden namelijk met veel problemen op dat gebied.De samenwerkingspartners hopen door middel van het keurmerk het ondernemersclimaat en de veiligheid op de terreinenflink te verbeteren. Hiervoor willen zij onder meer de mogelijkheid om aangifte te doen, versnellen en vereenvoudigen en willen zij maatregelen treffen om de overlast in te dammen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×