Eerste fase archeologisch onderzoek Aalmarkt afgesloten

Op het terrein van de voormalige Aalmarktschool is de eerste fase van het archeologisch onderzoek afgesloten. Archeologen en bouwhistorici hebben de afgelopen onder andere een groot aantal funderingen van het Catharinagasthuis en resten van nog oudere middeleeuwse bebouwing. In de eerste fase werd verspreid over het terrein tot ongeveer 1,5 meter diepte gegraven. Daarbij werden muurtjes, afvoergoten, funderingen en water- en beerputten blootgelegd. In veel gevallen waren de vondsten onverwacht, omdat historische stadsplattegonden deze bouwsels niet vermelden. Tot nu toe ging men er vanuit dat de binnenplaats van het gasthuis onbebouwd was gebleven.

Het bodemonderzoek heeft ook een hele serie objecten en gebruiksgoederen opgeleverd, waarvan het merendeel afkomstig is uit twee afvalputten uit de 16e en 17e eeuw. Naast pispotten, kannen en flessen zijn er ook objecten gevonden die nader onderzocht zullen worden. Het gaat daarbij om een ijzeren hellebaard, het koperen ‘tasje’, een gietmal van klei en een houten meubelfragment met houtsnijwerk.

Naar verwachting zal de tweede fase van het archeologisch onderzoek in de loop van oktober beginnen. Dan wordt het terrein op sommige plekken tot 4,5 meter diepte afgegraven. Er zal dan vooral gezocht worden naar 12e en 13e eeuws stadsafval. dat moet informatie opleveren over de vroegste bewoning in dit deel van de stad. Ook zullen er in de tweede fase weer rondleidingen worden gegeven.

Leiden Aalmarktproject


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×