College past bouwleges aan

Het College van B & W heeft deze week besloten de bouwleges naar beneden toe bij te stellen. Uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door een extern bureau bleek dat Leiden te hoge legeskosten oplegde. B & W stelt nu een nieuw tarievensysteem voor waarbij de inkomsten beter in relatie staan tot de werkelijk gemaakte gemeentelijke kosten. Volgens de wet mogen leges niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten. Vooral voor relatief grote bouwprojecten pakt het nieuwe tarievensysteem gunstig uit.  

De nieuwe regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 januari 2007.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×