CDA steunt AZC Roomburg waarschijnlijk niet

Omdat het CDA van mening is dat de communicatie over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Roomburg beroerd is verlopen, is de kans klein dat de CDA-fractie de vestiging ervan zal steunen. Ook de voorgeschiedenis speelt hierbij een rol.Het CDA heeft al enkele schriftelijke vragen over deze kwestie gesteld. Op grond van het reglement van orde hebben de fractieleden Jan-Jaap de Haan en Moniek van Sandick ter aanvulling nog een zevental vragen opgesteld voor het college.

Allereerst willen de fractieleden weten of er ook met regiogemeenten gesproken is over de locatie voor het AZC buiten Leiden, en zo ja, wat de reacties van de regiogemeenten dan waren.Ook vragen De Haan en Van Sandick zich af, waarom er niet vroegtijdig contact opgenomen is met de meest betrokken wijk- en bewonersverenigingen.”Hoe verhoudt zich de locatie in Roomburg met de toezegging van destijds dat Roomburg slechts ‘eenmalig en tijdelijk’ als locatie zou dienen?”Het eerste plan werd destijds afgewezen, omdat er sprake was van een te krappe opzet van het plangebied, wat men onwenselijk vond voor het welzijn van de asielzoekers. Het CDA vraagt zich af hoe het college dit voorstel met betrekking tot die situatie beoordeeld.Hoe beoordeeld het college de publieke acties die collegeleden in de wijk uitvoerden, zoals het slaan van de eerste heipaal? Het college was toen immers al op de hoogte van de voorgestelde komst van het AZC.Het CDA is van mening dat de koppeling tussen de vestiging van het AZC en een minimale storting ten behoeve van een archeologisch park onwenselijk is, aangezien dit de suggestie wekt dat ‘draagvlak voor asielzoekers’ te koop is? Deelt het college die mening?Tenslotte luidt de laatste vraag: “Deelt u onze mening dat de wijk Roomburg, wegens het niet-doorgaan of uitstellen van vele voorzieningen, zoals een (brede) school, sportvoorzieningen, het archeo-park, mogelijk vertraging van de geluidswering A4, onzorgvuldige communicatie rond het woonwagenbeleid, strijd rond de erfpachtcontracten reeds vele teleurstellingen achter derug heeft en dat dit een eventueel draagvlak voor vestiging van het AZC ernstig heeft bemoeilijkt? Zo nee, waarom niet. Zo ja, hoe beoordeelt u deze teleurstellingen voor de wijkbewoners?”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×