Commissariaat legt Lijbrandt symbolische boete op

Het Commissariaat voor de Media heeft kabelexploitant Lijbrandt Telecom veroordeeld tot een symbolische boete van een euro voor het niet doorgeven van de lokale omroep Holland Centraal in Hillegom, Leiden en Oegstgeest. Lijbrandt is wettelijk verplicht om alle publieke binnenlandse omroepen door te geven. Lijbrandt moet het radiosignaal van Holland Centraal nu binnen dertig dagen gaan doorgeven, anders zal het Commissariaat een nieuw besluit nemen over deze overtreding van de Mediawet. Over doorgifte van het tv-signaal zijn Holland Centraal en Lijbrandt nog met elkaar in gesprek.

De Programmaraad Rijnland Bollenstreek vroeg het Commissariaat voor de Media enkele maanden geleden om handhavend op te treden tegen Lijbrandt Telecom, omdat een aantal door de programmaraad geadviseerde radio- en televisiezenders niet door Lijbrandt via haar kabelnet werd doorgegeven. Op 29 mei heeft het Commissariaat daarom een hoorzitting gehouden.

Het Commissariaat heeft op basis van informatie op de website van Lijbrandt geconstateerd dat de overige door de programmaraad geadviseerde zenders waarvoor bestuurlijke handhaving werd gevraagd, inmiddels wel door Lijbrandt zouden worden doorgegeven. Een uitzondering daarop vormen de televisiezenders BBC 1 en 2. Omdat de BBC aan Lijbrandt geen toestemming geeft om de zenders door te geven, kan Lijbrandt het programmaraadsadvies op dit punt niet nakomen.

Binnenkort zal het dagelijks bestuur van de programmaraad een gesprek hebben met Lijbrandt Telecom. Tijdens dat gesprek wil de programmaraad vaststellen of Lijbrandt de geadviseerde zenders daadwerkelijk doorgeeft. Ook zal dan gesproken worden over de doorgifte van zenders die wel geadviseerd zijn door de programmaraad, maar die niet in de handhavingsprocedure betrokken waren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×