Stadsparkeerplan: "Parkeernota rampzalig voor Leiden"

Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL) is zwaar teleurgesteld over de apathische houding van ‘ondernemend Leiden’. De exploitant van de parkeerterreinen bij de Haagweg en de Groenoordhallen voelt zich in de steek gelaten, omdat zowel ondernemers als de gemeenteraad veel te weinig aandacht hebben voor de ontwikkeling van de Leidse parkeermogelijkheden. Directeur Verplancke gaat er inmiddels vanuit dat de gemeenteraad in zal stemmen met het Gemeentelijk Verkeers & Vervoers Plan (GVVP) dat dinsdagavond in de gemeenteraad wordt behandeld. “Als dat gebeurt kunnen wij binnenkort niets meer aan de bereikbaarheid van de binnenstad toevoegen,” aldus de geplaagde parkeerdirecteur: “wie in de toekomst naar Leiden wil moet op de fiets of met de tram. Voor automobilisten is Leiden dan alleen nog bereikbaar in de daluren van externe partijen zoals het ROC, Achmea en de Leidse Universiteit.”

Verplancke denkt dat de Leidse ondernemers op het verkeerde been worden gezet over het beoogde aantal parkeerplaatsen in de parkeernota die dinsdag als onderdeel van het GVVP in de gemeenteraad wordt behandeld. Dat nu ook de gemeenteraad akkoord lijkt te willen gaan met de parkeernota vindt hij ronduit verbijsterend. Verplancke denkt dat de discussie over de RijnGouweLijn zo dominant is geweest in de discussie over het GVVP dat de parkeerparagraaf voor zowel de gemeenteraad als de vertegenwoordigers van Leidse ondernemers is ondergesneeuwd.

Daarnaast lijkt de politiek redelijk tevreden over de toename van het aantal parkeerplaatsen. De SSL-directeur ziet dat anders en stelt dat er in de nota weliswaar sprake is van ruim 25% extra parkeerplaatsen, maar dat deze buiten het centrum liggen. “Het betekent feitelijk niets meer en niets minder dan een forse ordinaire afname van het huidige aantal kwaliteitsparkeerplaatsen voor de binnenstad. In deze 25% plus zijn namelijk gemakshalve even twee nog aan te leggen P&R-terreinen aan de A4 en A44 meegenomen waar zeker niet iedereen gebruik van zal willen maken. Deze ‘verweg-terreinen’ moeten buiten het aantal kwaliteitsparkeerplaatsen voor de binnenstad worden gehouden.”

Verplancke: “Ook parkeerplaatsen in de nog te bouwen garages van het ROC (Lammenschans) en Achmea (Schipholweg) zijn al meegenomen in de beloofde 25%, terwijl over mogelijk binnenstadgebruik van deze garages nog niets is vastgelegd. Er is nog niets bekend over de parkeerbehoefte die deze private partijen zelf zullen creëren, laat staan over de mogelijke parkeertarieven voor het gebruik van derden.”

Ook over de plannen aan de westkant van Leiden is Verplancke slecht te spreken. “Voor de westkant van de Leidse centrum wordt de Maliebaan van de universiteit als dé oplossing gepresenteerd en meegenomen in de 25% plus. Dat zijn met 280 plaatsen met één in- en uitgang in plaats van de huidige 450 parkeerplaatsen aan de Haagweg. Dit, terwijl de Maliebaangarage op een rustige dag om 9.00 uur voor een derde bezet is en om 14.00 uur in de middag al voor ruim twee derde. Het aantal nieuwe parkeerplaatsen in een mogelijke Morspoortgarage en een Lammermarktgarage is weer afhankelijk van de nieuwe parkeerbehoefte van de kostendragers.

Voor Stadsparkeerplan staan er drie zaken vast. Er zullen veel parkeerplaatsen uit het centrum verdwijnen, het parkeerterrein naast de Groenoordhallen in 2009 niet meer kunnen worden gebruikt voor de binnenstad en SSL gaat er van uit dat de grootste en best bezette parkeergelegenheid van Leiden, aan de Haagweg, het jaar 2010 zeer waarschijnlijk niet zal halen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×