GVVP met bijstellingen door de raad geloodst

Het College van B & W mag van een meerderheid van de Leidse gemeenteraad verder met het uitwerken van plannen in het kader van het Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan. Hier waren dan wel negen amendementen en vier moties voor nodig om het voorstel van wethouder John Steegh uiteindelijk enigszins aanvaardbaar te maken. Het CDA presenteerde woensdagavond zelfs een geheel eigen GVVP aan het College. Volgens vervangend wethouder Witteman geeft dit alternatieve plan veel aanknopingspunten waar het College zijn voordeel mee kan doen.

Verschillende fracties blijven hun problemen uitspreken over de zogenaamde ‘knips’ in de binnenstad die zoekverkeer moeten voorkomen.  Leiden heeft van de provincie, na eerder al van de provincie drie maanden adempauze te hebben gekregen naar aanleiding van het overduidelijke nee van de bevolking tegen de komst van een RGL over Leids grondgebied, nog eens twee en een halve maand gekregen de nu voorliggende plannen verder uit te werken. Als alles volgens plan verloopt moet er voor eind van dit kalenderjaar een compleet, samenhangend GVVP liggen.

Het College is echter nog allerminst zeker van het aantal en de exacte locatie van die knips. Volgens wethouder Witteman kunnen die knips er ook alleen maar komen als voldaan is aan andere onderdelen uit het GVVP, bijvoorbeeld de realisatie van een van de varianten van de Ringweg-Oost.

Wel lijkt er overeenstemming te zijn over uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen met 25 % al is ook nog duidelijk op welke afstand van de binnenstad die extra parkkeerplaatsen dan gerealiseerd moeten gaan worden. B & W moet zich nog maar eens achter de oren krabben over de vraag of er danwel een systeem van betaald parkeren dan wel enige vorm van parkeerrestrictie in Leiden-Noord moet worden ingevoerd. Wel is de raad unianiem over een motie die bepleit pendelbusjes van de Stichting Stadsparkeerplan Leiden in te zetten om vreemparkeerders in Leiden-Noord (bijvoorbeeld ambtenaren van het Stadsbouwhuis en andere bedrijven in die buurt) uit de buurt te weren. 

De gemeenteraad heeft woensdagavond het laatste sprankje hoop dat de provinciebestuurders nog konden koesteren op een Rijn Gouwe Lijn door het centrum van Leiden, onmogelijk gemaakt. Ondanks tegenwerpingen van wethouder Marc Witteman (PvdA), die zijn zieke collega John Steegh van verkeer verving (hij had iets verkeerds gegeten waarin mosselen zaten), is een ‘ongedeelde lightrailverbinding door de binnenstad over de route Hooigracht-Langegracht’ in het GVVP niet meer opgenomen. Ook kwam de sneltram weer van stal. Veel discussie was er ook nu weer over het verschil tussen een sneltram en een lightrailverbinding. Eigenlijk betekende het dat een groot deel van wat al eerder in de commissievergaderingen Ruimte en Bereikbaarheid was besproken nog eens dunnetjes werd overgedaan. Niet verwonderlijk dan ook dat het woensdag weer eens nachtwerk werd. De wethouder gebruikt zijn zomerreces in iedergeval om verderde invulling te geven aan het GVVP, dat zeker nog niet klaar is.    

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×