Exodus boekt goede resultaten

Stichting Exodus Nederland, een stichting die (ex)-gedetineerden begeleidt, boekt steeds meer vooruitgang. Dit is te lezen in het jaarverslag over 2006, dat zojuist verschenen is.Exodus beschikt over een aantal huizen, waarvan er één in Leiden staat. In 2006 verbleven er in totaal 341 ex-gedetineerden en gedetineerden met een justitiële, titel in deze huizen.

Daarnaast hadden de vrijwilligers contact met 4.100 mensen. Dit laatste aantal ligt iets hoger dan in 2005.Positief is verder dat 45,5% van de cliènten het begeleidingsprogramma volledig heeft afgerond, in 2005 lag dat percentage op 37,8%. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat van deze groep ruim 82% niet opnieuw in aanraking komt met Justitie.Het aantal mensen dat bij Exodus geplaatst werd op grond van een besluit van de rechter of de gevangenisdirecteur groeide vorig jaar flink. Dat kwam onder meer, doordat de rijksoverheid alleen voor deze groep begeleiding wilde financieren.Helaas was er daardoor nauwelijks financiële ruimte beschikbaar om ex-gedetineerden te begeleiden die zich vrijwillig aanmeldden.De totale bezetting bedroeg 90,3 %, het hoogste ooit gehaald. 54,6% van de cliënten hadeen justitiële titel terwijl 35,7% vrijwillig begeleid werd.Het grootste deel van de vrijwillige bewoners had toen de begeleiding startte nog wel een justitiële titel, maar werd ook nog begeleid toen die titel niet meer gold.Het aantal aanmeldingen is gedaald en Exodus verwacht dat het aantal cliènten ook dit jaar laag zal zijn. Oorzaak van de daling is onder andere, de opheffing van het Penitentiair Reclasseringswerk uit de gevangenissen in 2005. Hierdoor zijn veel gedetineerden niet op de hoogte van het bestaan van Exodus. Exodus heeft 2006 met een positief financieel resultaat vanruim 800.000 euro. Onlangs is bekendgemaakt dat het Ministerie van Justitie de zogenaamde justitiële plaatsingen voortaan affinanciert voor de duur van de begeleiding. Dat gebeurt dan ook als de justitiële titel al geëindigd is en de begeleiding dus vrijwillig plaatsvindt. De subsidie voor volledig vrijwillig geplaatsten vervalt met deze regeling. Dit betekent dat er ruimte ontstaat, mede door de verhoging van de dagprijs, om weer vrijwillige kandidaten toe te laten. Met de gemeenten blijftExodus ook in 2007 in gesprek om de financiering van de vrijwillige kandidaten via de WMO gefinancierd te krijgen. Tenslotte is Exodus voornemens om hardte werken aan het doel voor 2010: groei tot 250 bedden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×