Directeur Naturalis plotseling overleden

Afgelopen zondag is Ronald van Hengstum, directeur van Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, onverwacht overleden. Zaterdag werd hij tijdens een zwempartij in zee in de buurt van Kijkduin onwel. Een dag later is hij in het ziekenhuis overleden. De precieze doodsoorzaak is onbekend. Ronald van Hengstum was getrouwd en had 4 kinderen. Hij werd slechts 55 jaar.

Na zijn studie sociologie in Groningen (1974-1980) bekleedde Ronald van Hengstum gedurende lange tijd diverse functies bij de rijksoverheid. Van 1980 tot 1985 was hij werkzaam bij het Ministerie van Financiën, bij de Inspectie Rijksfinanciën. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan gedurende meer dan 10 jaar (1985-1997) bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur / ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij bekleedde hier diverse financiële functies, waaronder die van Directeur Financieel en Personeel Beheer.

 In 1997 maakte Van Hengstum de overstap naar het ministerie van OCW, waar hij directeur werd van de Directie Cultureel Erfgoed. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de hoofdlijnen van erfgoedbeleid en de uitvoering daarvan, alsmede advisering aan de politieke leiding inzake erfgoedbeleid. Hij was daarmee tevens verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de rijksgesubsidieerde musea, waaronder Naturalis.

 Sinds 1 oktober 2003 was Van Hengstum directeur van Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis. Kort na zijn aantreden werd het museum door leden van de ANWB uitgeroepen tot ‘Museum van het jaar’. Onder het motto ‘stilstand is achteruitgang’ zette hij echter vanaf zijn eerste dag op de voor hem kenmerkende rustige, maar doortastende wijze zijn schouders onder de doorontwikkeling van het in 1998 voor publiek geopende museum. Zijn aandacht ging daarbij nadrukkelijk uit naar zowel de publieke, als de wetenschappelijke taken van het museum. In bestuurlijk opzicht bewoog hij zich de afgelopen jaren dan ook actief in het culturele (erfgoed) én in het (natuurhistorisch) wetenschappelijke veld, alwaar hij in korte tijd een graag geziene collega-relatie werd met een groot netwerk.

 In juni 2006 trad hij toe tot de commissie musea van de Raad voor Cultuur. Kort voor zijn overlijden werd hij lid van de Commissie Profijtbeginsel.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×