Rudy Breedveld (links) houdt voor de overhandiging nog een korte toespraak waarin hij nog eens vertelt wat hem dwars zit in de hele gang van zaken rond de verkoop van de woningen in Roomburg. De wethouders Witteman en Van den Berg luisteren toe.

CD Roomburg overhandigd

Nadat de wethouders Marc Witteman en Gerda van den Berg een rondje door de wijk Roomburg hadden gefietst om met eigen ogen te zien hoe de inpassing van het AZC zou moeten gebeuren, namen ze bij buurthuis Matilo in de Zaanstraat het eerst exemplaar in ontvangst van de cd Roomburg. Zanger Rudy Breedveld zette eerst nogeens uiteen dat hij vooral moeite heeft met de manier waarop alles is verlopen, vervolgens overhandigde hij de eerste cd. Volgens Witteman is het de eerste keer dat de gemeente een gezongen zienswijze ontvangt. De reactie van het College van B&W komt echter gewoon op papier.

Op 30 augustus is er weer een bijeenkomst tussen wethouder en buurtbewoners. Dan hoopt Witteman meer duidelijkheid te kunnen geven over de stand van zaken. Volgens Witteman is het in ieder geval terecht dat er nu nog een voorbehoud gemaakt wordt bij de komst van het AZC want zeker is die nog allerminst.

De cd met het nummer Roomburg is vanaf volgende week te koop bij o.a. Sleutelstad aan de Koornbrugsteeg 3. Kosten: 2,50 euro. Ook zal de cd verkrijgbaar zijn tijdens de bewonersbijeenkomst op 30 augustus.

Leiden roomburg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×