Eurlings onderzoekt 80 km zone op A4 bij Leiden

Verkeersminister Camiel Eurlings gaat een commissie instellen die de opdracht krijgt om het systeem van besluitvorming fundamenteel tegen het licht te houden. Hij wil daarmee bereiken dat op de lange termijn een sneller besluitvormingsproces kan worden gerealiseerd bij infrastructurele werken, zodat slepende procedures zoals die nu dreigen rond de verbreding van de A4 bij Leiden in de toekomst voorkomen worden. Onlangs verwierp de Raad van State het trace-besluit voor de verbreding van de A4.

Een nieuw luchtonderzoek moet nu aantonen dat de luchtkwaliteit door het verbreden van de snelweg verbetert. Mogelijk wordt er vooruitlopend op de verdieping en verbreding een tijdelijke 80 km zone ingesteld om de luchtkwaliteit nu al te verbeteren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×