SLO wil verkoop De Burcht beletten

De Stadspartij Leiden Ontzet maakt zich zorgen over de berichten rond het door de gemeente in de verkoop gezette pand, waarin al lange tijd Sociëteit de Burcht is gevestigd. In dit pand wordt door de huidige huurder ongesubsidieerd een buitengewoon actief laagdrempelig cultuurminnend beleid gevoerd, waar menig gesubsidieerde instelling een puntje aan kan zuigen. Onder andere de X programmeert -na een tijd dakloos te zijn geweest- met medewerking van de wethouder cultuur Paul Jonas in de zogenaamde tuinzaal van Sociëteit de Burcht. Ook in de charitatieve sfeer zijn daar diverse activiteiten zeer welkom.

Joost van Breukelen, duo-raadslid van de SLO en regelmatig bezoeker van genoemd pand is bang dat het etablissement verwordt tot een soort filiaal van Kentucky Fried Chicken. Van Breukelen: “De SLO maakt zich grote zorgen over de toekomst van deze -voor Leiden zo belangrijke- culturele en sociale ontmoetingsplaats (misschien wel de belangrijkste in Leiden) en wil de wethouder van Cultuur en Sociale Zaken, maar vooral ook de wethouder belast met de verkoop van het Leidse onroerend goed, vragen zich goed te realiseren dat verkoop van het onroerend goed aan een nieuwe vervreemdende partij, grote en vooral niet meer terug te schroeven consequenties kan hebben voor Sociëteit De Burcht en daarmee voor heel cultureel Leiden. Consequenties die mogelijk ook financieel negatief voor de gemeente kunnen gaan uitvallen. “

“De SLO vraagt het voltallige College zeer goed te kijken naar de onbedoelde, maar mogelijk negatieve consequenties van de verkoop van dit stukje vastgoed en in overweging te nemen het pand niet te verkopen, mede op grond van het feit dat er gewoon huur wordt betaald en daarmee de noodzaak tot snelle verkoop niet aan de orde is. Er zijn nog genoeg panden om te verkopen.”

Naar nu bekend is geworden is het bedoelde pand van Sociëteit De Burcht tot groot ongenoegen van de Stadspartij Leiden Ontzet recent verkocht aan een Wassenaarse speculant waarvan bekend is dat deze in Leiden al eerder “snelle zaken” heeft gedaan waar niemand, behalve hijzelf, beter van is geworden. Deze speculant bracht het hoogste bod uit en verwierf daarmee simpel met een pakje geld het hart van Leiden en het hart van de Leidse cultuur.

De Stadspartij Leiden Ontzet wil een ultieme poging wagen om het Linkse Leidse College te verzoeken deze verkoop aan een speculant terug te draaien en daarmee te voorkomen dat het hart van Leiden -de Burcht- op termijn verandert in zoiets als bijvoorbeeld een Kentucky Fried Chicken schuur.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×