Raad moet zuiniger omspringen met actualiteitsrondjes

In de eerste raadsvergadering na het zomerreces heeft de gemeenteraad nog eens kritisch gekeken naar haar eigen werkwijze. Fractievoorzitter van het CDA, Jan Jaap de Haan vindt dat de verschillende fracties te nonchalant omspringen met de actualiteitsronde. Te vaak is de actualiteitswaarde te gering om inbreng in de raadsvergadering te rechtvaardigen. Net zo goed zou die vraag in een eerstvolgende commissievergadering afgehandeld kunnen worden. De gemeentelijke griffie zou hier volgens De Haan beter op moeten toezien.

Ook moet worden voorkomen dat de negen raadsfracties naar aanleiding van internationaal nieuws de actualiteitsronde gebruiken om te vragen of dit ook in Leiden het geval is. De Haan: “Het gaat mijns inziens te ver als er berichten zijn over gevaarlijk speelmateriaal uit China en dat de raad het College van B & W dan om uitleg vraagt of Bart Smit in de Haarlemmerstraat dat speelgoed ook verkoopt. ”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×