Kijk een avondje naar de sterren

De werkgroep Leidse Sterrewacht en studenten Sterrenkunde van de universiteit Leiden, organiseren een aantal interessante bijeenkomsten in de Oude Sterrewacht. Zo zijn er maandelijks avonden waarop belangstellenden door de historische, en nog altijd goed functionerende telescopen naar de sterren kunnen kijken, en houdt de Sterrewacht binnenkort open huis. De kijkavonden vinden altijd plaats in de week rond Eerste Kwartier, een tijdstip waarop de maan met helder weer aan de avondhemel te zien is. Na een inleidende presentatie over sterrenkunde en sterrewacht, nemen de deelnemers plaats in de koepels, om daar door de telescopen naar de sterrenhemel te kijken. Hoe helderder het weer, hoe meer er te zien is.

Er worden zowel groeps- als individuele avonden georganiseerd. Op de dinsdagen en woensdagen 16 en 17 oktober, 13 en 14 november en 18 en 19 december zijn groepsbijeenkomsten gepland. Groepen van 12 tot 25 personen kunnen hieraan deelnemen. Wel is het nodig dat zij zich van te voren aanmelden. Ook schoolklassen zijn welkom, mits zij voor voldoende begeleiding zorgen. Ook voor belangstellenden die alleen of in kleine groepjes komen, zijn aan de hand van verschillende thema┬┤s drie avonden georganiseerd. Ook op deze avonden wordt eerst uitleg gegeven over een bepaald onderwerp, waarbij de aanwezigen als dat mogelijk is ook actief betrokken worden. Daarna worden de telescopen bezocht.

Op donderdag 18 oktober is het thema ‘Levensloop van sterren’ en op donderdag 20 december de ‘Kijkers van de sterrenwacht’. Op donderdag 15 november staat de avond in het teken van de jeugd van 8 tot 12 jaar. Deelname aan de avonden kost 2 euro per persoon. Op zondag 21 oktober, de Wetenschapsdag, is de Sterrewacht tussen 12.00 en 18.00 uur geopend. Als de lucht erg helder is, blijft hij zelfs tot 21.00 uur open. De toegang is gratis. Op www.WerkgroepLeidseSterrewacht.nl is meer informatie over de avonden en de wijze van aanmelden te vinden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×