De trekschuit en de postkoets ontmoeten elkaar bij de Hogewoerdspoort in Leiden. Schoolplaat ‘Uit de tijd van trekschuit en diligence’, aquarel door J.H. Isings, 1930.

Vlootschouw en rijtuigentocht tussen Leiden en Haarlem

Het is dit jaar precies 350 jaar geleden dat de Trekvaart tussen Haarlem en Leiden werd gegraven. Daarom wordt in het weekend van 29 en 30 september een vlootschouw van historische schepen op de trekvaart georganiseerd. Op zaterdag 29 september voert een tocht met rijtuigen, koetsen en Jan Pleziers van Hillegom naar Warmond en terug.

In 1657 werd de Trekvaart Haarlem-Leiden in gebruik genomen, de verbindende schakel in het uitgebreide trekvaartnetwerk, die Holland in de Gouden Eeuw een belangrijke economische impuls gaf. Vanuit Haarlem en vanuit Leiden vertrokken op vaste tijden negen trekschuiten per dag. Gedurende twee eeuwen was de trekschuit het massavervoermiddel bij uitstek, totdat de veel snellere trein de trekschuit verdrong. Daarna bleven de Leidsevaart en Haarlemmertrekvaart een belangrijke levensader in de Bollenstreek, waar langs werd gewoond en gewerkt en waarover talloze personen en goederen zijn vervoerd.

Reizende openluchttentoonstelling
Om aandacht te besteden aan ‘350 jaar mobiliteit’ wordt komend weekend een reizende openlucht-tentoonstelling met historische schepen en rijtuigen georganiseerd. Doel van het evenement is aandacht vragen voor het unieke karakter van de Trekvaart Haarlem-Leiden, die niet alleen vanwege cultuurhistorie en landschap van belang is, maar die ook een grotere rol zou kunnen spelen bij recreatie en toerisme.

Vlootschouw op zaterdag en zondag
Op zaterdag 29 september vertrekt een vloot van historische schepen uit Haarlem, die een overnachtingsstop maken in Warmond en op zondag 30 september doorvaren naar Leiden. De vloot bestaat uit de historische trekschuit ‘Vrouwtje’, gevolgd door ongeveer dertig kagenaars, westlanders, tjalken, aken, pramen, sleepboten en historische salonboten, die aan de maximale doorvaarthoogte van 1,95 meter voldoen. Met de vloot vaart een bonte verzameling artiesten, koren en figuranten mee, die onderweg voor vertier zorgen. In o.a. Haarlem, Heemstede, Hillegom, Lisse, Teylingen en Leiden wordt een korte stop gemaakt. Daarbij bieden de Heeren Andries van der Walle en Joris Gerstecoren, landmeters van de steden Leyde ende Harlemum, die betrokken waren bij de aanleg van de trekvaart, een glaasje ‘authentiek vaartwater’ aan aan een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur of een andere organisatie. Gezamenlijk toasten zij op de nieuwe recreatieve rol van de trekvaart.

Bij aankomst in Warmond wordt de vloot door de Stichting Zeilvaart Warmond onthaald met liederen van een shantykoor. In Park Leerust wordt tussen 15.00 en 21.00 uur een schippersborrel geschonken voor de schippers, genodigden en toeschouwers.

Zondag vaart de vloot door naar de Nieuwe Mare in Leiden, het oorspronkelijke vertrekpunt van de trekschuiten; een kort traject dat tegenwoordig zelden wordt bevaren. Vanwege de hoogte van de bruggen zullen ook schepen aan de rand van Leiden voor anker gaan. De schepen die de Nieuwe Mare wel kunnen bereiken, worden warm onthaald met een ‘sing along’, verzorgd door een shantykoor.

Rijtuigentocht op zaterdag
Op de voormalige jaagpaden langs de trekvaart en op de wegen door de dorpskernen rijden op zaterdag 29 september historische rijtuigen, zoals postkoetsen en Jan Pleziers. Het hoefgetrappel en het kraken van de houten wielen laten u teruggaan naar lang vervlogen tijden. De rijtuigen vertrekken vanuit Hillegom bij het Den Hartog Ford Museum aan de Haarlemmerstraat. De route voert via Keukenhof naar de Ruïne van Teylingen waar een korte stop is. Via Sassenheim rijdt de stoet naar Warmond, waar in Park Groot Leerust wordt geluncht. Daar meren later in de middag ook de schepen af.

‘s Middags rijden de rijtuigen terug via Sassenheim naar Lisse, waar bij ‘t Huys Dever wordt halt gehouden. Daarna voert de route terug naar het Ford Museum in Hillegom. Onderweg bij de stopplaatsen is de stoet bijzondere historische koetsen goed te bewonderen. Deelname aan de tocht staat open voor rijtuigen van stalhouderijen, rijtuigverenigingen en particuliere deelnemers. Aanmelding is nog mogelijk via www.trekvaarthaarlemleiden.nl.

Organisatie
De vlootschouw en de rijtuigentocht worden georganiseerd door Op Koers! Organisatiewerk en verenigingen in de regio. Het evenement is een initiatief van de Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland. Het evenement wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom, Leiden, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. Meer informatie staat op www.trekvaarthaarlemleiden.nl.

Naast de historische tocht vindt er zaterdag nog een bijzondere gebeurtenis plaats in verband met het 350-jarig bestaan van de Trekvaart. Een deel van Lisse, bij de Leidsevaart, heet binnenkort buurtschap Halfweg. Om dit te onderstrepen worden er op vijf plaatsen borden met deze benaming geplaatst. De borden worden zaterdag feestelijk onthuld door enkele bewoners van Halfweg.

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×