Directeur patiëntenzorg Robert Vermeiren van Curium-LUMC is door de Universiteit Leiden benoemd tot hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Robert Vermeiren hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie

Robert Vermeiren (Gent, 1968) is door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden benoemd tot hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hij aanvaardt het hoogleraarschap aanstaande vrijdag met het uitspreken van zijn oratie. Vermeiren is sinds oktober 2006 directeur patiëntenzorg van Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Oegstgeest. In zijn oratie bepleit hij samenwerking met partners in de zorg voor kinderen met psychische problemen, zodat het hulpverleningstraject makkelijker kan worden doorlopen. Terwijl maar liefst 7 procent van alle kinderen een ernstig psychiatrisch probleem blijkt te hebben, toont onderzoek van het Trimbos instituut aan dat slechts 2,5 procent hiervan hulp krijgt.

Met sommige jongeren is het zelfs nog slechter gesteld, doordat ze niet alleen geen hulp krijgen, maar ook nog eens in contact komen met justitie. Jongeren die in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst hebben vaak een kinderpsychiatrische stoornis, maar in de jeugdinrichtingen bestaat geen systematische wijze van screening of diagnostiek.

“De wetenschappelijke basis van de kinderpsychiatrie moet hoognodig worden versterkt,” vindt Robert Vermeiren: “Het traject naar en binnen de hulpverlening moet worden gestroomlijnd, er moet meer onderzoek komen naar het effect van de behandelingen die geboden worden en de kennis over de neuro-biologische kenmerken die samengaan met stoornissen moet verbeteren.”

Robert Vermeiren is Belg en heeft geneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie gestudeerd aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Antwerpen. Voordat Robert Vermeiren bij Curium-LUMC aangesteld werd, werkte hij als bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie aan de faculteit rechten van de Universiteit Leiden en als onderzoeker bij de vakgroep kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUMC in Amsterdam. Aan het VUMC is Robert Vermeiren recent benoemd tot hoogleraar forensische jeugdpsychiatrie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×