Eenvoudiger regels voor terrassen

Wethouder Filip van As heeft de regels die gelden voor terrassen en terrasboten nog eens tegen het licht gehouden en komt nu met eenduidige en eenvoudiger regels naar de Leidse horeca. Vergunningen voor terrassen zullen nu voor onbepaalde tijd worden uitgeven, mits het café niet van eigenaar verandert of er een wijziging in de grootte van het terras aan de orde is. De nieuwe regelgeving ‘Minder en Beter’ moet ingaan bij de start van het terrassenseizoen 2008.

Van As wil het Rapenburg terrasbootvrij verklaren hetgeen betekent dat hij in overleg moet treden met de eigenaar van North End op de hoek van het Noordeinde en het Rapenburg. Wel wil Van As de mogelijkheden voor terrasjes op stoep van de Langebrug nader onderzoeken. Verzoeken om terrasverwarming in de wintermaanden wil Van As niet honoreren. “Uit oogpunt van levendigheid in de stad valt er wat voor te zeggen, maar uit milieuoverwegingen wijs ik het af, ” aldus Van As. De regels komen nog ter sprake in de eerstvolgende commissievergadering Bestuur en Leefbaarheid.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×