De VVD beeldt haar kritiek op de SP uit in een variant op het RGL-Nee van die partij.

Oppositie: "Kiezersbedrog van SP en CU kent geen grenzen"

De oppositiepartijen D66, VVD en CDA zijn woedend op de ChristenUnie en, vooral, op de SP. Afgelopen dinsdagavond vond in de Leidse gemeenteraad op verzoek van de VVD en D66 een spoeddebat plaats over de RijnGouweLijn. Daarbij stemden de CU en de SP in met de komst van rails over de Hooigracht / Langegracht. “Eerst nog een tijdje snelbussen (gelooft u het nog?) en dan komt-ie: de RGL,” zo fulmineert D66-fractievoorzitter Paul van Meenen: “Het kan maar duidelijk zijn: het kiezersbedrog van SP en CU kent geen grenzen.” Van Meenen verwijt ook de PvdA en GroenLinks ‘slappe knieen’: “Zo krijgt de Provincie alle ruimte om haar zin door te drukken.”

Van Meenen krijgt bijval van CDA-raadslid Abraham Flippo: “Het blijven rare, opportunistische mensen die SP’ers. Voor rails stemmen en dan toch actie tegen de RGL voeren in het stadhuis als de Commissaris van de Koningin daar een werkbezoek brengt. Omdat ik het niet meer dan fair vindt dat wethouder Steegh morgen een duidelijke opdracht van de gemeenteraad meekrijgt als hij gaat inspreken bij Provinciale Staten heb ik bij het interpellatiedebat over de ramkoers die de provincie mogelijk gaat varen als woordvoerder van het CDA op dit dossier mede namens D66 een motie ingediend, waarin de gemeenteraad uitspreekt, dat het aanleggen van rails in de Hooigracht/Langegracht is uitgesloten. PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en jawel… de SP hebben tegen die motie gestemd. Ook de SP gaf er dus ondubbelzinnig blijk van geen bezwaar tegen rails in de Hooigracht / Langegracht te hebben. Eindconclusie van het debat was, dat PvdA, GroenLinks en nu ook ChristenUnie en de SP geen probleem hebben met een RGL door de Hooigracht en Langegracht. Daarmee is het demasqué compleet en helpt de poging van de SP om de bevolking van Leiden zand in de ogen te strooien nu ook niet meer. Kiezerbedrog blijft kiezersbedrog daar helpt geen spandoek meer tegen”.

Ook de ChristenUnie heeft het bij het CDA verbruid. Flippo: “Als de ChristenUnie werkelijk zoveel moeite heeft met de RGL door het centrum, hadden ze de aanleg van rails voor die lijn in de Hooigracht / Langegracht moeten uitsluiten en dus de Motie van CDA en D66 met die inhoud moeten steunen. Dit deed de ChristenUnie echter niet. Dit gedrag kan nu niet anders dan als Kiezerbedrog worden bestempeld.”

D66 pakt de ChristenUnie nog iets harder aan. Naar aanleiding van beschuldigingen die CU-fractievoorzitter Guido Terpstra aan het adres van D66 heeft geuit, beticht duo-raadslid Peter Bootsma van D66 Terpstra van leugens. Terpstra: “D66 maakte het bont in het debat. Eerst vóór een alternatief plan RGL over de Hooigracht / Langegracht, maar zodra er een motie verschijnt toch maar opportunistisch stemmen. Belang van de stad, evenals dat van de kiezer is ver te zoeken. Dit is toch niet het soort politiek dat van Mierlo in ’66 voor ogen had?” Bootsma reageert geprikkeld: “Je hebt Paul van Meenen gisteren horen pleiten voor het serieus nemen van de referendumuitslag, dus: geen RGL door Leiden, niet door de Breestraat, niet over de Hooigracht / Langegracht. Getuige het stemgedrag van de CU zetten jullie, samen met de SP, nu de deur open voor het alternatief via de Hooigrtacht / Langegracht. Ook D66-fractievoorzitter Paul van Meenen is stomverbaasd door de beweringen van ChristenUnie-voorman Terpstra: “Waar haal je het vandaan? D66 is in alle termijnen volstrekt helder geweest. Wij wijzen de komst van de RGL door Leiden af. Hoe dan ook! Dát is voor ons de uitkomst van het referendum en daar houden wij ons aan.”

Ook de VVD laat van zich horen en stelt dat de Leidse bevolking zich heeft laten belazeren door de PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie. “Voor een miljoen euro, dat is een tientje per Leidenaar, werd u in maart door deze linkse partijen uitgenodigd om uw mening te geven over de komst van een lightrail verbinding door de stad. De VVD is altijd helder geweest over haar standpunt vóór de RGL door de Breestraat en tégen dit fopreferendum omdat de provincie bij voorbaat al had aangekondigd dat de uitkomst niet zou worden overgenomen: Je moet burgers alleen laten kiezen als ze ook echt kúnnen kiezen.”

De VVD-raadsleden Frederik Zevenbergen en Paul Laudy winden zich mateloos op over het stemgedrag van de collegepartijen afgelopen dinsdag tijdens het spoeddebat: “De grootste afgang was wel voor de voormalig grootste tegenstanders. Van het “NEE” uit 2006 van ChristenUnie en SP is weinig meer over. Een hard NEE tegen een RGL over de Hooigracht / Langegracht is er niet meer. Een motie van het CDA waarbij dit tracé uitgesloten wordt van rails werd niet meer door SP en CU ondersteund”.

De Stadspartij Leiden Ontzet (SLO) heeft ook geen goed woord over voor de SP. Duo-raadslid Joost van Breukelen vindt de die partij compleet de weg kwijt is. Volstrekt onbetrouwbare club. Ze hebben geen idee hoe dingen in het echte leven werken. Daar hebben we dus als stad helemaal niets aan.”

De SP werpt alle kritiek verre van zich: “De SP zet zich nog steeds in tégen de RGL en vóór het nieuwe busplan dat voor de zomer door de gemeente Leiden is gepresenteerd. De toon van de vragen van D66 en VVD was erop echter gericht om de weinige onderhandelingsruimte die er nog is, meteen ongedaan te maken. Nu is het mogelijk dat het vrije busbanennetwerk van de gemeente Leiden ooit ‘vertramd’ wordt, als de bussen de drukte niet meer aan zouden kunnen. Een motie van CDA en D66 wilde dat uitsluiten. De SP wees dat af. De provincie kon die motie niet anders dan als een oorlogsverklaring opvatten. Dat is niet slim, als je er nog door onderhandelingen uit wilt komen.” SP-raadslid Julian van der Kraats: “Blijkbaar prefereert D66 de juridische strijd met de provincie. Zij zijn, net als het CDA, tegen het alternatieve plan dat Leiden heeft ontwikkeld. Wat zij het liefst als uitkomst van die juridische strijd zien, is dus niet duidelijk.”

ChristenUnie-raadslid Janine Clement meldt dat haar partij een bemiddelaar of mediator wil inschakelen als de Provincie vasthoudt aan haar onverstandige koers: “Iemand die boven de provincie en Leiden staat en kan helpen om de discussie over de RGL terug te brengen naar de inhoud. Dus naar vraag hoe we het best het openbaar vervoer in onze stad en in onze regio kunnen verbeteren en met welke oplossing de belangen van alle partijen het beste gediend zijn.”

Advertentie

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×