Bezorgdheid over sloop Potgieterlaan

Gaat woningcorporatie Portaal toch slopen bij de Potgieterlaan, Genestetstraat en andere straten in Haagweg-Noord? De bewonerscommissie heeft een deel van de politici meegekregen in de bezorgdheid over de gang van zaken. Er is nog geen sloopbesluit genomen, wat nodig is voor sloop en renovatie. Toch krijgen huurders voorrang op de woningmarkt en worden vrijgekomen huizen tijdelijk verhuurd. Bewoners zijn bang dat Portaal een spelletje speelt en ook politici maken zich zorgen.

Portaal verleent ‘stadsvernieuwingsurgentie’ aan de huidige huurders. Maar pas als de gemeenteraad een sloopbesluit heeft genomen, is het sociaal statuut geldig waarmee voorrang op de woningmarkt gegeven wordt. CDA, SP, D66, CU en Leefbaar Leiden vragen aan het college dan ook hoe Portaal zo kan handelen. ‘Welke rol spelen de wettelijke regels als Portaal zomaar bewoners voorrang kan geven op de woningmarkt? Kan een woningcorporatie zomaar woningen onttrekken aan het woonruimte verdeelsysteem? Welke rol speelt het sloopbesluit van de gemeenteraad dan nog?’De huidige bewoners willen graag dat de huizen worden gerenoveerd in plaats van gesloopt. Ze zijn bang dat Portaal naar een excuus zoekt om toch te slopen. De bewoners zijn bang dat tijdelijke verhuur een ‘selffulfilling prophecy’ heeft: de buurt gaat achteruit zodat er minder draagvlak is om te renoveren. De buurt krijgt namelijk minder samenhang en tijdelijke bewoners zijn minder gehecht aan hun woning en wijk. Ook de politici delen deze zorgen en vragen aan het college of de procedure voor tijdelijke verhuur niet anders kan. Het is namelijk niet voor het eerst dat is overgegaan tot ‘tijdelijke verhuur zonder sloopbesluit’.Er zijn met verschillende corporaties ‘gronddeals’ gesloten en afspraken gemaakt over woningbouwproductie en sloop. CDA, SP, D66, CU en Leefbaar Leiden willen graag weten wat er precies is afgesproken met Portaal en welke rol de plannen voor Haagweg-Noord hierin spelen. Heeft het college al beloofd aan Portaal dat er gesloopt mag worden? De partijen willen graag informatie en inspraak op de plannen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×